Brit Heggen Mæland attvald Skriv ut
Skrive av Gisle Sellevold   
tysdag 13. mai 2014 19:03

Brit Heggen Mæland attvald som leiar i Olav Vik-stiftelsen

På møte 13. mai 2014 vart samtlege attvald. Det vart lagt fram rekneskap som vart samrøystes godkjend. Likeeins var det ein fin og informativ årsmelding som vart lagt fram.  Berre positive merknader.

Det kom fram utruleg mange idear til vidare arbeid framover. 

Men mykje er alt gjort. 

Ny paviljong er bygd. Vidare er det bygd ei fin grillhytte. Der vert det ferdigstillings-dugnad i byrjinga av juni. Styret har fått tak i dugnadsfolk til denne jobben; men det vert høve til allmenn dugnad seinare.

Einar Gisle Sellevold
Nettredaktør

Sist oppdatert søndag 18. mai 2014 16:46