Dugnad 2. juni 2014 Skriv ut
Skrive av Gisle Sellevold   
måndag 02. juni 2014 20:59

Den flotte, nye grillpaviljongen Kåre Rafdal har bygd, er beisa utanpå. I tillegg held styret på å beisa inni. Det vert sannsynlegvis ferdig på ny dugnad onsdag 4. juni. 

Skråninga ned mot paviljongen vart reinsa for stein av eit fulltallig styre, dei som ikkje beisa.  
Og til sist skal det fullførast med torv på taket. Dette vert verkeleg fint!

Mange brukar naturperla
Og i dag måndag 2. juni 2014, var det i tillegg folksomt med barnehage-ungar og foreldre. Det var særs triveleg!
Ei naturperle som ikkje vert nytta, er ikkje bra. Olav Vik sitt kjære Osnes vert mykje brukt - slik skal det vera.

På onsdag 4/6 er det styremøte i stiftelsen.
Der kan det koma eit spennande vedtak. Følg med, følg med.

Einar Gisle Sellevold

Sist oppdatert tysdag 03. juni 2014 17:12